Noi luptăm pentru
dreptul dumneavoastră.
În toată Austria.
1
Dreptul civil
Detalii
2
Dreptul comerțului, companii comerciale, fondarea noilor companii, reorganizări
Detalii
3
Dreptul concurenței si bunurilor imateriale
Detalii
4
Dreptul rutier, responsabilități și asigurări autoturisme
Detalii
5
Contracte de proprietate, locuințe și cartea funciară
Detalii
6
Proceduri administrative, proceduri penale administrative, permisul de conducere
Detalii
7
Dreptul muncii și dreptul social
Detalii
8
Apărarea în cazuri de proceduri juridice penale și în fața autorităților financiare
Detalii
9
Proceduri disciplinare
Detalii
10
Divorțuri, dreptul tutorial, revendicări pensie alimentară și de întreținere
Detalii
11
Dreptul de construcții
Detalii
12
Dreptul transporturilor
Detalii
13
Colectarea creanțelor
Detalii
Punctele noastre centrale
Dreptul civil
Avem experiență îndelungată în domeniul procedurilor civile
 • Reprezentarea în fața instanței în cazuri de atacuri materiale civile
 • Reprezentarea în cazuri de moștenire și probleme familiale
 • Garanții și despăgubiri
 • Dreptul privind responsabilitatea producătorului
 • Întocmire testamente
Dreptul concurenței si bunurilor imateriale
 • Reprezentarea în cazuri de concurență
 • Reprezentarea în cazuri de autenticitate
 • Protecția de marcă și model
 • Probleme juridice de brevete
Contracte de proprietate, locuințe și cartea funciară
 • Întocmirea tuturor actelor de contract
 • Cereri extrase de carte funciară
 • Consultanță in materie de proprietate
 • Diviziune, amortizarea suprafețelor de proprietate
 • Întemeierea proprietaților personale
 • Reprezentarea în probleme de chirie
 • Executarea revendicărilor în conformitate cu dreptul de proprietate
 • Executarea evacuărilor
Partenerul nostru Dr.Josef Kogler are experiență îndelungată ca și notar stagiar precum și cunoștințe profunde în domeniul dreptului de proprietate, chirie și cartea funciară. Ca urmare lucrăm împreună cu firme renumite din domeniul construcțiilor de locuințe, firme imobiliare, instituții bancare,agentii, diviziuni de proprietăți, expertiză privind valoarea de utilitate,  întocmirea tuturor actelor de contract precum și completarea tranzacțiilor de proprietate. În unitatea noastră este posibilă eliberarea documentelor și certificatelor autentificate.
Dreptul muncii și dreptul social
 • Reprezentarea în cazuri de muncă și social
 • Dreptul de muncă, dreptul pensiilor
 • Dreptul de muncă al funcționarilor de stat
Proceduri disciplinare
 • Apărarea tuturor functionarilor de stat in cazuri disciplinare
 • Colaborarea cu sindicatele serviciului public
Divorțuri, dreptul tutorial, revendicări pensie alimentară și de întreținere
 • Reprezentarea în caz de divorț
 • Reprezentarea în caz tutorial și procese de întreținere
 • Elaborarea propunerilor de divorț
 • Revendicări pensie alimentară și de întreținere
 • Reprezentarea în cazuri de expulzare din locuință, separatism
Dreptul transporturilor
 • Reprezentarea în cazuri de transport în special transportul rutier internațional
 • Completarea cazurilor de asigurare, în special daune de transport
 • Executarea și apărarea revendicărilor în conformitate cu condițiile austriece generale de transport
 • Reprezentarea în cazurile depășirii timpului de conducere și alte sancțiuni administrative
Dreptul comerțului, companii comerciale, fondarea noilor companii, reorganizări
 • Dreptul comercial austriac
 • Achiziții / vănzări de companii
 • Fuziuni
 • Dreptul de autor
 • Joint-Ventures
 • Fondare de companii noi
 • Reorganizări
Dreptul rutier, responsabilități și asigurări autoturisme
Reprezentarea în cazuri de accidente, în fața tribunalelor și organelor administrative, în special….
 • Revendicare sau apărare în cazuri de despăgubiri
 • Executarea și apărarea pretențiilor în conformitate cu legea asigurărilor
 • Verificarea condițiilor de asigurare și în special suma asigurată în caz de accident
 • Revendicarea primelor de asigurare și cheltuielilor apărute
 • Reprezentarea în cazuri de proceduri juridice penale ca și apărător
 • Reprezentarea în cazuri de pedepse administrative și revocarea permisului de conducere
Membrii ARBÖ primesc consultații telefonice gratuite.
Proceduri administrative, proceduri penale administrative, permisul de conducere
 • Dreptul sistemului operativ
 • Reprezentarea în afaceri comerciale
 • Reprezentarea în cazuri de construcții
 • Legislația privind achizițiile
 • Mediul înconjurător și deșeuri
 • Reprezentarea în cazuri de proceduri penale administrative și revocarea permisului de conducere
 • Reprezentarea în orice alte proceduri administrative
Apărarea în cazuri de proceduri juridice penale și în fața autorităților financiare
 • Apărare în caz de acuzare precum și în caz de infracțiuni private
 • Reprezentarea în cazuri de proceduri financiare penale
 • Executarea pretențiilor în conformitate cu legea despăgubirilor penale
 • Reprezentarea proceselor în fața Curții Europene de Justiție pentru drepturile omului
Reprezentăm în mod continuu cazuri economice precum și alte proceduri penale. Suntem echipați pentru proceduri cu durată îndelungată fără pierderea calitatății. Facem tot posibilul ca procesele să fie de scurtă durată, eficiente și cu rezultatul cel mai bun pentru clienții noștri.
Dreptul de construcții
 • Revendicarea și apărarea tuturor cerințelor de despăgubire pe teritoriul dreptului de construcții
 • Reprezentarea în cazuri de asigurare a dovezilor
 • Executarea și apărarea pretențiilor de garanții
 • Elaborarea și examinarea contractelor de contrucții
Colectarea creanțelor
 • Revendicarea, executarea precum și proceduri de colectare
 • Înregistrarea cazurilor falimenatre precum și proceduri de ajustare
 • Descoperirea datelor debitori
 • Consultanță privitoare la șansele de reușită în cazuri de creanțe
Avem experiență îndelungată în procese civile și în proceduri de colectare a datoriilor, plătitorilor restanți.

Reprezentăm firme și companii renumite, diferite case de asigurări, inreprinderi comerciale precum și companii din sectorul telecomunicații în cazuri de colectare a datoriilor . 

Oferta noastră este susținută de cele mai moderne programe de calculator. Prin intermediul acestui mediu și suportul tribunalului, avem posibilitatea aflării în cel mai scurt timp a datelor necesare în legătură cu firme, cartea funciară, precum și datele de insolvabilitate respectiv cazuri de execuție. 

Noi prelucrăm mii de cazuri de proceduri de colectare, avănd la dispoziție angajați cu experientță îndelungată. În cazul clienților renumiți purtăm corespondența privitoare la cazurile de incaso, prin intermediul E-Mail sau suporturi de date. 

În cazul clienților noi,avem posibilitatea prin intermediul sistemului nostru computerizat, în cel mai scurt timp să organizăm respectiv să activăm legături pentru schimbul de informații și echilibrare a datelor. Această posibilitate urgentează procedura, asigură comunicarea promtă și aducerea la cunoștință a situației momentane . 

Transferul fondurilor colectate urmează promt. La dorință, se pot transmite datele necesare, prin intermediul EDV în mod anticipat . 

Dispunem de capacități chiar și pentru un număr ridicat de cazuri. Acestea se prelucrează în cel mai scurt timp posibil. 

Clienții fără posibilitatea transmiterii de date prin EDV, ne pot contacta prin trimiterea facturilor restante prin intermediul FAX. În această situație contactăm clientul, telefonic, cazul se prelucreaza imediat.